Šta sve možemo dizajnirati za Vas?

 • Logotip
 • Vizit-kartu
 • Memorandum
 • Propagandne letke, brošure, kataloge
 • Koverte, fascikle
 • Vaš oglas u novinama
 • Čestitke i pozivnice 
 • Signalizaciju (vanjsku i unutrašnju )
 • Etikete, ambalažu
 • Bilborde i plakate
 • Platne, kreditne i identifikacione kartice
 • Omot za CD ili DVD
 • Zastavicu, jarbolsku zastavu
 • Oslikavanje automobila i kombija

Svako od rješenja biće originalno i funkcionalno, urađeno u zadatom roku.

Treba li sve to da bude harmonična i razložna cjelina, uobličena u knjigu grafičkih standarda?

Treba li Vaše video reklame i web sajt uobličiti u skladnu cjelinu sa štampanim materijalom?

Da li Vam je dovoljno samo grafičko rješenje (priprema za štampu) ili želite li da Vam preporučimo i naše najbolje saradnike, kod kojih ćete najkvalitetnije, najjeftinije i najbrže uraditi bilo šta od nabrojanog?

Kontaktirajte nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IdeaPlus® Bijeljina 2014 | Sva prava zadrzana.